Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1PT. SAFIR AGUNA PRADA - 81.419.609.3-429.000
2PT. BAGUS DARAJAT KONSULTAN - 81.354.965.6-445.000
3PT. INTIMULYA MULTIKENCANA - 01.216.271.5-441.000
4CV. WIRANTA BAHANA RAYA - 02.789.691.9-429.000
5PT. TRI BINA BUANA - 02.073.389.5-008.000
6CV. DAYA CIPTA MANDIRI - 02.161.499.5-421.000
7PT. BUMI MADANI - 03.178.300.4-015.000
8PT. GIHON WAHANA CIPTA - 02.319.228.9-005.000
9PT. Belaputera Interplan - 01.548.564.2-424.000
10Armudi Pradana Konsultan.PT - 73.114.447.3-401.000
11PT. MATRASARAKAN SINERGITA - 70.283.126.4-429.000
12CV. KEMUNING SEMBILAN - 01.910.368.8-429.000
13CV. DELTA JASMINE - 31.252.188.3-617.000
14PT PADIKA PRANATA PURA - 03.245.729.3-444.000